Prima pagină » Conceptul de risc al inteprinderii

Conceptul de risc al inteprinderii

Accepţiuni ale conceptului de risc

 

Riscul cunoaşte mai multe accepţiuni, majoritatea însă pornesc de la elementele definitorii enumerate în paragraful anterior.

Astfel, riscul poate fi privit ca « reprezentând incapacitatea unei firme  de a se adapta la timp şi la cel mai mic cost la modificările de mediu » – semnificaţia economică a riscului. Privit din acest punct de vedere, riscul unei investiţii efectuate de o întreprindere are ca principală sursă instabilitatea climatului  de afaceri (element exogen firmei) şi incapacitatea  agentului economic de a contracara la timp şi fără costuri ridicate efectele generate de această evoluţie continuă. Se lansează astfel ideea  că o afacere foarte bine definită şi rentabilă  din punct de vedere economic poate deveni nerentabilă  ca urmare a modificărilor condiţiilor de mediu iniţiale ; de aceea, acest aşa  numit  »risc de mediu « trebuie avut în vedere în fundamentarea unei afaceri şi trebuie prevăzute mecanisme eficace care să evidenţieze rapid modificările intervenite şi modul în care vor fi gestionate.

 

Din punct de vedere probabilistic riscul  » poate însemna şi variabilitatea profitului faţă de media profitabilităţii din ultimii ani ». S-a ales drept criteriu de definire a riscului oscilaţiile profitului faţă de o medie, considerându-se că în fundamentarea unei decizii (în special referitoare la costul şi finanţarea investiţiei) sursele proprii provenite din profiturile viitoare au o importanţă deosebită atât în ceea ce priveşte utilizarea lor, cât şi în dimensionarea nevoii de finanţare din alte surse. Realizarea unor profituri viitoare mai mici decât nivelul mediu, considerat ca nivel de referinţă poate să conducă la apariţia unor situaţii de criză şi să afecteze negativ respectiva activitate economică.

Analizind toate aceste definiţii se pot observa anumite caracteristici comune, anumite criterii de definire a riscului. În primul rând se poate spune că riscul derivă din incertitudine : adoptarea deciziei are loc în prezent iar punerea în practică şi rezultatele generate se vor produce în viitor ; incertitudinea provine din necunoaşterea cu privire la care eveniment din cele identificate se va produce şi la ce moment, care vor fi efectele reale şi amplitudinea producerii acestuia. În al doilea rând, riscul implică ideea de pierdere potenţială (de orice tip), generat de o evoluţie a unui factor în sens contrar aşteptărilor decidentului

Scroll to Top