Prima pagină » Depozitarul Central a început distribuirea banilor aferenți cuponului 21 pentru obligațiunile emise de Vrancart

Depozitarul Central a început distribuirea banilor aferenți cuponului 21 pentru obligațiunile emise de Vrancart

Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente cuponului 21, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 1,245210 lei.

Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 18 aprilie 2022.

Obligatarii care sunt clienţi ai unui participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa sumele de bani prin intermediul acestuia. Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceştia, se menţionează în comunicat.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru.

Scroll to Top