Prima pagină » Funcțiile bilanțului contabil

Funcțiile bilanțului contabil

Bilanțul contabil are o importanță foarte mare pentru practica din domeniul contabil, de aceea, îi pot fi atribuite mai multe funcții.

Funcția de informare

Datele incluse în bilanțul contabil al unei firme oferă o imagine cuprinzătoare asupra statutului financiar al întreprinderii. Informația inclusă în raport poate fi prelucrată și sintetizată cu ușurință, pentru a transforma bilanțul contabil într-un instrument de gestionare eficientă și conducere a firmei.

Funcția de analiză

Când întocmesc un bilanț, firmele pot calcula pe baza sa o serie de indicatori care ajută la studierea, în detaliu, a situației economico-financiare a organizației. Această funcție de analiză este strâns legată de cea de informare și contribuie la determinarea beneficiului și a pierderilor societății, putând, totodată, să fie urmărită și comparația modificărilor de bilanț față de cel premergător.

Funcția de generalizare

Acest document contabil poate fi întocmit pentru a grupa și sistematiza informațiile despre elementele patrimoniale ale entității, ținând cont de o structură bine determinată, obligatorie pentru toate întreprinderile.

Scroll to Top