Prima pagină » Gradul ridicat de îndatorare a firmelor este o vulnerabilitate

Gradul ridicat de îndatorare a firmelor este o vulnerabilitate

BNR avertizează: Gradul ridicat de îndatorare a firmelor este o vulnerabilitate. Firmele riscante din perspectiva îndatorării au o importanţă semnificativă pentru sectorul companiilor, reprezentând 39% din cifra de afaceri şi 40% din salariaţi, dar şi pentru bănci – 56%

Una dintre vulnerabilităţile structurale ale sectorului companiilor este numărul ridicat de firme subcapitalizate, reprezentând circa 35% din numărul total de firme, banca centrală calculând un necesar de capitalizare pentru aceste firme de 154,6 mld. lei ♦ Rata creditelor neperformante la companii a  scăzut în 2020 la 6,6%, de la 7,2% în 2019, dar este peste rata NPL totală, de circa 3,9% ♦ Îndatorarea companiilor a ajuns la sfârşitul anului 2020 la 215,3 mld. lei (44,5 mld. euro), în creştere cu 2,1% faţă de 2019 (Ă4,4 mld. lei) dar cu 28,4%, respectiv cu 47,4 mld. lei peste nivelul din 2018.

Gradul ridicat de îndatorare a firmelor constituie o vul­ne­rabilitate, dificultăţile aces­tor companii având po­ten­ţialul să se propage atât de-a lungul lanţurilor comerciale, cât şi către sectorul bancar, dacă efectele econo­mi­ce negative ale pandemiei se vor menţine pe o perioadă mai îndelungată, atenţio­nează BNR.

Firmele mai riscante din perspectiva în­da­torării au o importanţă semnificativă atât pentru sectorul companiilor – 38,5% din cifra de afaceri, respectiv 40,4% din numă­rul de salariaţi -, cât şi pentru instituţiile de credit – 55,9%, după cum reiese din anali­zele băncii centrale din raportul anual.

În schimb, din punctul de vedere al li­chi­di­tă­ţii firmele stau mai bine, având „o re­zi­lienţă sem­nificativ mai bună“, în condiţiile în care peste 63% dintre companii au valori ale indi­ca­torului peste pragul de semnal de 100%. Şi în acest caz, însă, firmele cu valori subunitare ale li­chi­dităţii au o importanţă ridicată, potrivit BNR.

Scroll to Top