Prima pagină » Structura economiei nationale

Structura economiei nationale

Economia nationala a oricarei tari reprezinta un ansamblu coerent formats din mai multe ramuri si subramuri de productie, de servicii si comerciali. Economia unei tari poate fi simpla sau complexa.

Economiile simple de regula sunt acelea care contin o singura ramura sau subramura sau cu numar foarte redus de ramuri sau subramuri. Astfel pot fi: economii simple agricole cand intreaga activitate economic! se indreapta spre producerea unui bun (cafea, trestie de zahar, cauciuc etc.) sau economii simple de tip industrial. De regula astfel de economii apar in tarile mai putin dezvoltate si cu resurse naturale limitate, insa ele nu sunt de dorit.

Economiile complexe au o dezvoltare multilaterala si contin in structura lor toate tipurile principale de ramuri, iar dezvoltarea lor este de tip verticala.

Numarul si ponderea ramurilor economice sunt functie de o multime de factori, dintre care cei mai important sunt: volumul, calitatea si diversitatea resurselor naturale; numarul persoanelor active (apte de munca) si gradul lor de instruire; gradul de dezvoltare al economiei in ansamblu; nivelul de dezvoltare al invatamantului si stiintei; modul de racordare la economia mondiala; conceptiile politice etc.

Principalele ramuri macroeconomice ale economiei nationale sunt:

-industria care include si transporturile, constructive si telecomunicatiile; -agricultura si industria alimentara; -serviciile si alte ramuri.

In calculele de analiza macro structural a, statisticile opereaza cu patru ramuri macroeconomice: industria, agricultura, serviciile si alte ramuri.

In general pentru stabilirea tipului de economic a unei tari in literatura de specialitate se opereaza cu doua grupe de indicatori: indicator de structura – care indica tipologia economiei si ponderea ramurilor in structura economiei (ponderea PIB din agricultura, ponderea PIB din Industrie etc.) si indicatori de dezvoltare (ex. PIB/locuitor).

Structura PIB pe principalele ramuri ale economiei nationale (agricultura, Industrie, servicii, alte ramuri) se calculeaza ca raport intre produsul intern brut (PIB) din ramura respectiva si PIB total:

1. Ponderea populatiei active pe ramuri se calculeaza ca raport intre populatia activa din ramura respectiva (agricultura) si populatia activa totala si exprima procentul de ocupare a populatiei active pe ramura.

2. Structura capitalului imobilizat exprima ponderea mijloacelor fixe detinute de ramura analizata si se calculeaza ca raport dintre mijloace fixe detinute deramura si mijloace fixe totale.

3. Structura PIB pe principalele sectoare economice. Principalele sectoare ale economiei sunt: privat si de stat.

In functie de Structura PIB/sectoare o economic poate fi:

a) etatizata (etatista) – cea mai mare parte din PIB este produs de sectorul economic al statului, deoarece proprietatea asupra capitalului este majoritar de stat;

b) economia privata – in acest caz majoritatea PIB se obtine in sectorul privat deoarece si proprietatea este privata.

c) economic mixta – in aceasta situatie cele doua ponderi sunt sensibil egale.

In tara noastra pana in 1990 a predominat economia de tip etatista in prezent predomina cea rnixta iar tendinta este de a deveni economic privata.

Structura PIB pe ramuri economice in diferite tari (dezvotate sau in curs de dezvoltare) arata ca Romania se afla inca in zona tarilor cu economise cele mai neperformante iar nivelul de trai al populatiei este foarte scazut comparativ cu tarile dezvoltate.

Scroll to Top