Prima pagină » Acționarii Nuclearelectrica au decis să acorde dividende în valoare de 595,9 milioane de lei pentru anul 2021

Acționarii Nuclearelectrica au decis să acorde dividende în valoare de 595,9 milioane de lei pentru anul 2021

Valoarea dividendului brut pe acţiune a fost stabilită la 1,97559234 lei, iar data plăţii 24 iunie 2022.

Profitul net al exerciţiului financiar este de 1,036 miliarde de lei, iar profitul rămas de repartizat după deducerile din profitul net al exerciţiului financiar este de 976,926 milioane de lei.

Guvernul a aprobat, în martie, un proiect de HG privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit.

Conform prevederilor legale în vigoare, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, la societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome înfiinţate de stat, se prevedea ca profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, în condiţiile legii.

Nuclearelectrica deţine Sucursala CNE Cernavodă, care operează două unităţi nucleare CANDU, şi Sucursala FCN Piteşti, fabrica de combustibil nuclear, şi se află în proces de realizare a unui ciclu integrat al combustibilului prin achiziţionarea unei linii de prelucrare a concentratului de uraniu, pentru a sprijini proiectele de investiţii pe termen lung ale companiei.

Nuclearelectrica contribuie cu aproximativ 18-20% energie nucleară la producţia totală de energie şi cu 33% la producţia totală de energie fără CO2 din România.

Scroll to Top