Prima pagină » CE propune simplificarea procedurilor în materie de concentrări economice

CE propune simplificarea procedurilor în materie de concentrări economice

În august 2016, Comisia a iniţiat un proces de revizuire în profunzime a normelor procedurale şi jurisdicţionale în materie de concentrări economice. Acest proces are drept scop să direcţioneze şi să simplifice procedura de examinare a concentrărilor economice aplicată de Comisie pentru cazurile care nu riscă să suscite preocupări în materie de concurenţă şi care sunt tratate în cadrul procedurii simplificate; de asemenea, se urmăreşte focalizarea resurselor asupra cazurilor celor relevante şi cu cel mai ridicat grad de complexitate. Acest proces a inclus o evaluare a aspectelor procedurale şi jurisdicţionale ale normelor UE privind controlul concentrărilor economice şi o consultare publică în legătură cu o evaluare iniţială a impactului.

„Iniţiativa noastră îşi propune să uşureze sarcina administrativă atât pentru întreprinderi, cât şi pentru Comisie şi ne va permite să ne concentrăm resursele asupra concentrărilor care merită o investigaţie detaliată. Invităm toate părţile interesate să ne transmită observaţiile lor cu privire la acest proiect de norme revizuite, observaţii ce vor fi luate în considerare la elaborarea noilor norme, care urmează să intre în vigoare în 2023”, a declarat vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul concurenţei.

Potrivit explicaţiilor mai detaliate furnizate în nota de informare care însoţeşte Regulamentul de punere în aplicare şi Comunicarea privind procedura simplificată, modificările propuse au drept scop să extindă şi să clarifice categoriile de cazuri care pot face obiectul procedurii simplificate; să instituie garanţii precise care să ofere asigurarea că procedura simplificată nu se aplică în cazuri care necesită o examinare mai detaliată; să asigure colectarea eficace şi proporţională a informaţiilor, prin introducerea unui nou formular de notificare pentru cazurile simplificate al cărui format să constea în bifarea căsuţelor corespunzătoare; să raţionalizeze examinarea cazurilor nesimplificate prin reducerea şi clarificarea cerinţelor privind informaţiile de furnizat şi să introducă notificările electronice şi să prevadă posibilitatea ca părţile să transmită anumite documente pe cale electronică.

Părţile interesate sunt invitate să îşi prezinte observaţiile cu privire la proiectele de norme până la 3 iunie 2022.

Pe baza datelor concrete colectate în cursul etapei de evaluare a impactului şi în urma observaţiilor primite de la părţile interesate cu privire la Regulamentul de punere în aplicare şi la Comunicarea privind procedura simplificată, Comisia va finaliza evaluarea impactului şi va revizui din nou proiectele publicate astăzi. Obiectivul urmărit este ca noile norme să intre în vigoare în 2023.

Scroll to Top