Prima pagină » Implementarea Sistemului e-Factura în România și Extinderea Termenului de Transmitere a Listelor către ANAF

Implementarea Sistemului e-Factura în România și Extinderea Termenului de Transmitere a Listelor către ANAF

Implementarea Sistemului e-Factura în România, în conformitate cu noile reglementări legislative, reprezintă o schimbare semnificativă în mediul fiscal și economic al țării. Acest articol explorează implicațiile acestei implementări, precum și extinderea termenului de transmitere a listelor către ANAF, în contextul îmbunătățirii colectării veniturilor la bugetul general consolidat.

1. Contextul Implementării Sistemului e-Factura:

 • Stabilirea Consiliului UE privind obligativitatea e-Factura în relația B2B.
 • Cererea inițială și modificarea propunerilor de derogare din partea României.
 • Importanța facturării electronice în modernizarea fiscală.

2. Sistemul e-Factura Devenind Oferitoriu de la 1 iulie 2024:

 • Proiectul de lege privind măsurile fiscal-bugetare.
 • Perioada de raportare a facturilor înainte de 1 iulie 2024.
 • Transmiterea obligatorie a facturilor prin Sistemul RO e-Factura în relația B2B.

3. Extinderea Termenului de Transmitere către ANAF:

 • Importanța ONRC în procesul de dizolvare și radiere a entităților.
 • Propunerea de prelungire a termenului de transmitere de la 15 la 45 de zile calendaristice.
 • Obiectivele prelungirii termenului și beneficiile pentru entitățile afectate.

4. Contribuții ale Măsurilor la Bugetul de Stat:

 • Creșterea colectării veniturilor la bugetul general consolidat.
 • Reducerea evaziunii fiscale prin facturarea electronică.
 • Întărirea disciplinei bugetare și responsabilizarea entităților publice.

5. Impactul Sistemului e-Factura asupra Coerenței TVA:

 • Verificarea în timp real a coerenței dintre TVA declarată și TVA datorată.
 • Automatizarea procesului fiscal pentru o colectare corectă și eficientă.


Implementarea Sistemului e-Factura în România și extinderea termenului de transmitere a listelor către ANAF reprezintă pași semnificativi în modernizarea domeniului fiscal. Aceste măsuri au scopul de a maximiza veniturile la bugetul de stat, de a reduce evaziunea fiscală și de a asigura o colectare fiscală corectă. Aceste schimbări contribuie la dezvoltarea economică și la consolidarea disciplinei bugetare, promovând transparența și eficiența fiscală.

Scroll to Top