Prima pagină » Veniturile din activităţi de înfrumuseţare şi întreţinere corporală se declară la Fisc prin declaraţia unică. Ghidul ANAF despre dările aferente acestor venituri

Veniturile din activităţi de înfrumuseţare şi întreţinere corporală se declară la Fisc prin declaraţia unică. Ghidul ANAF despre dările aferente acestor venituri

Persoanele fizice care vor să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală au obligația înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării și își pot desfăşura activitatea în următoarele forme de organizare:

  • individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
    ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
    ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008.

Autorizarea funcționării nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale de obligația de a obține, înainte de începerea activității, autorizațiile, avizele, licențele și altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfășurarea anumitor activități economice.

Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală au obligația să solicite oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în care își stabilesc sediul profesional, înregistrarea și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice, ca persoană fizică autorizată, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.

Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării înainte de începerea activității economice.

Ulterior înregistrării în registrul comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele fizice au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) la Fisc.

În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune declaraţia unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În declaraţia unică contribuabilul va completa în mod corespunzător capitolul II – date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual:

– fie pe baza normelor de venit;
– fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune declaraţia unică – capitolul I – date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

Ghidul făcut de ANAF despre cum se declară şi cum se impozitează veniturile obținute de persoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală poate fi accesat la acest link.

Contribuabilii pot obține informații detaliate și telefonic, apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon 031.403.91.60.

 

 

Scroll to Top