Prima pagină » Care sunt diferente intre schemele de pensii optionale

Care sunt diferente intre schemele de pensii optionale

Daca in cazul Pilonului III participantul isi alege fondul de pensii la care doreste sa adere, in cazul Pilonului IV angajatorul este cel care stabileste o schema de pensii ocupationale pentru toti angajatii sai. 

In cazul Pilonului III, contributiile pot fi colectate de catre angajator sau participantul isi poate vira singur contributia lunara. De asemenea, angajatorul poate alege sa contribuie si el la pensia facultativa a salariatului. 

In cazul Pilonului IV, angajatorul este cel care contribuie la pensia ocupationala a salariatilor, care pot si ei contribui la pensia lor Pilon IV, dar numai dupa incheierea perioadei de vesting (daca este stabilita o astfel de clauza).

Angajatorul care doreste sa ofere o astfel de schema de pensii ocupationale va semna un contract de administrare cu o companie specializata, autorizata de ASF (Administratorul).

Administratorul va transmite angajatorului actele individuale de aderare spre a fi completate si semnate de catre fiecare angajat, viitor participant, urmand ca angajatorul sa ii transmita administratorului actele individuale de aderare completate si semnate de angajati.

O caracteristica specifică Pilonului IV este aceasta clauza de vesting, care presupune ca angajatii devin proprietarii sumelor acumulate la expirarea unui termen de maximum 3 ani, cu conditia ca raportul in baza caruia au fost platite respectivele contributii de catre angajator sa fie inca in vigoare. Ulterior datei la care angajatul dobandeste dreptul de proprietate asupra activului personal, poate incepe sa contribuie el insusi la fondul de pensii ocupationale, in  conditiile si termenii prevazuti in prospectul si/sau schema de pensii.

La Pilonul II, participantii pot intra in posesia banilor atunci cand se pensioneaza pentru pensia de la stat, la limita de varsta. In cazul Pilonului III, banii pot fi accesati atunci cand participantul implineste varsta de 60 de ani, in conditiile legii. De asemenea, pentru ambii Piloni, sumele pot fi accesate si in cazul unei invaliditati de gradul I sau II, nerevizuibila, cu pierderea totala a capacitatii de munca. 

Pentru Pilonul IV, dreptul la pensia ocupationala se poate deschide, la cererea participantului, in conditiile prevazute de schema si prospect sau prin exceptie, incepand cu momentul implinirii varstei standard de pensionare prevazute de sistemul public de pensii, respectiv cu data implinirii varstei de pensionare reglementată de alte acte normative, in raport cu categoria profesionala din care face parte, dupa caz.

In cazul decesului participantului inainte de deschiderea dreptului la pensie, contravaloarea activului personal revine mostenitorilor acestuia, in conditiile legii, conform actului de succesiune.

Scroll to Top