Prima pagină » Ce este economia circulară?

Ce este economia circulară?

Economia circulară reprezintă o soluție alternativă la actuala economie liniară bazată pe o mentalitate de tipul „exploatare, fabricare, consum și aruncare”. Este un model care se bazează pe principiile de eliminare a deșeurilor și a poluării, de păstrare a produselor și materialelor în uz și de regenerare a sistemelor naturale.

Acest lucru înseamnă că, menținând produsele, echipamentele și infrastructura în uz mai mult timp, îmbunătățim productivitatea acestor resurse. Acest lucru reduce drastic cererea noastră de resurse, creând o societate mai durabilă pentru generațiile prezente și viitoare.

În cadrul unui model de economie circulară, scopul este de a reduce decalajul dintre producția și ciclurile ecosistemelor naturale – de care oamenii depind în cele din urmă. Nu este vorba despre a fi „mai puțin dăunător”, ci de a crea o economie care să funcționeze în armonie cu lumea noastră naturală.

Cele trei principii ale economiei circulare 

Păstrarea în uz a produselor și a materialelor

O economie circulară favorizează activitățile care păstrează valoarea sub formă de energie, muncă și materiale. Asta înseamnă orientarea spre durabilitate, reutilizare, re-fabricare și reciclare pentru a menține produsele, componentele și materialele în circulație în economie.  

Eliminarea deșeurilor și a poluării

O economie circulară dezvăluie și elimină impactul negativ al activității economice care dăunează sănătății umane și sistemelor naturale. Acest lucru include emisiile de gaze cu efect de seră și de substanțe periculoase, poluarea aerului, a solului și a apei, precum și pierderile structurale, cum ar fi ambuteiajele.  

Regenerarea și reînnoirea sistemelor naturale

O economie circulară evită utilizarea resurselor neregenerabile și le conservă sau le îmbunătățește pe cele

Beneficiile unei economii circulare

Trecerea la o economie mai circulară va avea o serie de beneficii pentru economia noastră, pentru mediul înconjurător și pentru oameni. Printre acestea se numără:

  • reducerea presiunii asupra resurselor naturale;
  • îmbunătățirea securității aprovizionării cu materii prime;
  • creșterea competitivității;
  • stimularea inovației;
  • impulsionarea creșterii economice.

De asemenea, consumatorii vor avea la dispoziție produse mai durabile și mai inovatoare, care le vor crește calitatea vieții și le vor permite să economisească bani pe termen lung.

Scroll to Top