Prima pagină » Ce este economia socială?

Ce este economia socială?

Economia sociala s-a dezvoltat din necesitatea de a gasi solutii noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu ale comunitatilor si pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunitatii care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat.

In acest sens, atat Legea 219/23.07.2015 privind  Economia sociala cat si  Hotararea 585/ 10.08.2016 care reglementeaza normele de aplicare a legii, ne ofera mai multe detalii si conditii specifice.

Economia sociala include forme diverse de organizare si/sau juridice cum ar fi: cooperativele, societatile mutuale, asociatiile, fundatiile etc. Desi exista diferente de la tara la tara, peste tot in Uniunea Europeana exista entitati comparabile care au aceleasi caracteristici, chiar daca acestea nu sunt descrise ca facand parte din „economia sociala” si nu sunt reglementate juridic in toate statele membre.

Scopul principal al economiei sociale, in comparatie cu scopul economiei de piata, nu este obtinerea de profit, ci consta in imbunatatirea conditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau facand parte din categorii vulnerabile.

Economia sociala acorda prioritate unui model de intreprindere care nu se poate caracteriza prin dimensiuni sau prin sectoarele in care isi desfasoara activitatea, ci prin respectarea unor valori comune printre care se numara:

 • suprematia participarii actorilor sociali, a persoanei si a obiectivelor sociale asupra capitalului;
 • apararea si aplicarea principiului solidaritatii si al responsabilitatii;
 • comuniunea intre interesele membrilor utilizatori si interesul general;
 • controlul democratic exercitat de membri organizatiei/ intreprinderii;
 • adeziunea voluntara si deschisa;
 • autonomia de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;
 • alocarea celei mai mari parti a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si de furnizare de servicii membrilor in conformitate cu interesul general.

In acelasi timp, intreprinderile de economie sociala joaca un rol important in sprijinirea obiectivelor stabilite prin politicile guvernamentale, astfel:

 • ajutand la cresterea productivitatii si competitivitatii;
 • contribuind la dezvoltarea unei societati inclusive si participative;
 • incurajand si abilitand membrii comuniatii sa participe la rezolvarea unor probleme locale;
 • oferind o noua modalitate de furnizare a serviciilor publice.

Economia sociala se bazeaza pe principiile enuntate in art. 4 din Legea nr. 219/2015:

 • prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului;
 • solidaritate si responsabilitate colectiva;
 • convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele unei colectivitati;
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate;
 • caracter voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;
 • alocarea celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor

Asfel incat, structurile de economie sociala au rolul de a integra, pe piata fortei de munca, persoanele din grupurile vulnerabile si in vederea combaterii saraciei. Infiintarea unor structuri de economie sociala contribuie la crearea de noi locuri de munca si la dezvoltarea serviciilor locale.

Scroll to Top