Prima pagină » Ce este un fond de pensii ocupaţionale?

Ce este un fond de pensii ocupaţionale?

Fond de Pensii personalizat şi dedicat unei companii / grup de companii / asocieri de companii dintr-o industrie / sector / ramură economică / administraţii publice sau locale, etc., administrat de către un administrator de pensii ocupaţionale autorizat.

Fondurile de pensii ocupaţionale sunt individualizate în funcţie de principalele caracteristici: schema de pensii, clauza de vesting, eventuale garanţii (acestea fac obiectul negocierilor dintre companie şi administratorul fondului de pensii ocupaţionale), politica de investiţii, costuri de administrare.

Pensiile ocupaţionale sunt un produs B2B, dedicat angajatorilor, prin intermediul cărora companiile doritoare le pot asigura angajaţilor un beneficiu suplimentar sub forma unei contribuţii la un fond de pensie dedicat.

Fiecare companie care decide să ofere acest beneficiu angajaţilor are obligaţia, conform legii, de a oferi acest beneficiu angajaţilor săi conform schemei de pensii agreate şi să vireze periodic contribuţiile în fondul de pensii dedicat, criteriu prin care se diferenţiază de Pilonul III de pensii. În acelaşi timp, similar cu Pilonul III, angajatorul are libertatea de a stabili cuantumuri diferite de contribuţii pentru fiecare angajat în parte, pe criterii precum vechimea în companie, funcţia deţinută sau nivelul salarial.

După plata fiecărei contribuţii, banii sunt transformaţi în unităţi de fond şi ulterior sunt investiţi, cu scopul de a le creşte valoarea în timp (este însă important de reţinut faptul că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare). Fiecare angajat are un cont individual de pensie ocupaţională. 

O caracteristică specifică pensiilor ocupaţionale în România şi neîntâlnită în celelalte scheme de pensii de Pilon III pe plan local, este clauza de vesting, o caluză opţională* care îi oferă angajatorului libertatea de a stabili momentul în care angajatul devine proprietarul sumei acumulate. Clauza de vesting presupune că angajatorul poate stabili un termen de maximum 3 ani după care angajatul devine proprietarul sumei. Daca un angajat părăseşte compania în timpul perioadei de vesting, sumele acumulate în contul individual de pensie privată al angajatului respectiv se întorc în companie.

Anagajatorul poate decide să se folosească sau nu de clauza de vesting, ea nu este obligatorie. Pentru unii angajatori, clauza de vesting poate fi un important instrument de retenţie şi fidelizare a angajaţilor.

După expirarea clauzei de vesting, opţiunile pentru angajat sunt următoarele:

– Dacă rămâne în companie, angajatul poate decide să contribuie mai departe şi în numele său propriu, alături de angajator, la fondul de pensie ocupaţională deschis de angajator

– Dacă părăseşte compania, salariatul are 2 opţiuni:

1. îşi poate păstra suma acumulată în fondul de pensii ocupaţionale până la deschiderea dreptului de pensionare; sau

2. îşi poate transfera suma acumulată într-un fond de pensii facultative Pilon III; sau 3. Îşi transferă suma acumulată într-un nou fond de pensie ocupaţională Pilon IV, la un nou angajator (după expirarea eventualei perioade de vesting), în cazul în care decide să schimbe locul de muncă şi compania nouă oferă acest beneficiu.

Pe lângă clauza de vesting, un alt factor care conferă atractivitate şi diferenţiază pensiile ocupaţionale (Pilon IV) de pensiile facultative (Pilonul III) sunt comisioanele: în timp ce la Pilonul III sunt fixe şi prestabilite, cele aferente Pilonului IV sunt negociabile. De altfel, principalele caracteristici ale schemei de pensii ocupaţionale pot fi personalizate în funcţie de specificul şi nevoile companiei:

• clauza de vesting

• politica de investiţii

• costurile de administrare

• eventualele garanţii etc

Scroll to Top