Prima pagină » Schema de pensii ocupaționale poate fi de două tipuri

Schema de pensii ocupaționale poate fi de două tipuri

Schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite – în baza căreia sumele care urmează a fi plătite ca pensii ocupaționale sunt rezultatul contribuțiilor la un fond și a câștigurilor obținute în urma investirii acestor contribuții;

• schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite cu garanții – similară celei dintâi, cu mențiunea că sumele care urmează a fi plătite ca pensii ocupaționale nu vor putea fi mai mici decât garanțiile prevăzute de prospect.

Angajatorul furnizează toate informațiile privind schema de pensii ocupaționale. Acesta are posibilitatea să includă în schema de pensii ocupaționale clauza referitoare la vesting. Clauza presupune amânarea dobândirii de către angajați a dreptului de proprietate asupra activului personal, adică a sumelor virate de către angajator la fondul de pensii ocupaționale. Prevederea se poate aplica pe o perioadă de maximum trei ani, timp în care participantul (angajatul) nu poate contribui în nume propriu la respectivul fond de pensii ocupaționale. La expirarea clauzei de vesting, angajatul dobândește dreptul de proprietate, cu condiția ca raportul de muncă în baza căruia se plătesc respectivele contribuții să fie în vigoare.

• Angajatorul contactează un administrator de fonduri de pensii ocupaționale căruia îi prezintă schema de pensii ocupaționale pe care intenționează să o ofere angajaților săi;

• Administratorul de fonduri de pensii ocupaționale trebuie să fie autorizat de către A.S.F. pentru această activitate. Lista entităților autorizate de către A.S.F. pentru administrarea de fonduri de pensii ocupaționale se va regăsi pe pagina de internet a A.S.F. și va fi actualizată permanent;

• Pentru administrarea unei scheme de pensii ocupaționale a unui angajator este necesară înființarea unui fond de pensii ocupaționale de către administratorul autorizat;

• Un fond de pensii ocupaționale trebuie să aibă minimum 100 de participanți, astfel că, în cazul în care angajatorul are sub 100 de angajați, are posibilitatea să propună o schemă de pensii ocupaționale care să facă parte dintr-un fond de pensii ocupaționale al cărui prospect permite participarea la acel fond a mai multor angajatori, fiecare cu schema proprie de pensii ocupaționale;

• Angajatorul încheie în acest scop un contract de administrare cu administratorul;

• Administratorul este responsabil pentru înființarea fondului de pensii ocupaționale și pentru depunerea documentelor necesare pentru autorizarea acestuia de către A.S.F.;

• Administratorul transmite angajatorului actele individuale de aderare spre a fi completate și semnate de către fiecare angajat, viitor participant;

• Angajații, după ce sunt informați asupra principalelor aspecte privind schema și fondul de pensii ocupaționale, vor completa actele individuale de aderare;

• Angajatorul transmite administratorului actele individuale de aderare completate;

• Prin virarea de către angajator a primei contribuții în contul fondului de pensii ocupaționale are loc începerea activității de administrare, iar angajații vor dobândi calitatea de participanți la respectivul fond.

Scroll to Top