Prima pagină » Ce înseamnă contabilitate primară?

Ce înseamnă contabilitate primară?

Dacă ar fi să explicăm noțiunea de contabilitate, potrivit legislației în vigoare, aceasta definește o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice.

Toate documentele justificative se înregistrează în contabilitate în ordine cronologică și sistematică.Contabilitatea primară este acea parte a contabilității care reprezintă procesul de înregistrare, sintetizare și raportare a documentelor justificative în scopul înregistrării în contabilitatea financiară.

Practic, întreaga activitate de înregistrare și stocare contabilă nu poate fi efectuată decât în baza unor documente doveditoare, iar noțiunea de contabilitate primară face referire la aceste acte ce constituie fundamentul tranzacțiilor economice.

În categoria documentelor înregistrate în contabilitatea primară regăsim facturile emise către clienți, actele de trezorerie, notele de intrare-recepție, bonurile de consum, deconturile de cheltuieli sau întocmirea registrului de casă.

Scroll to Top