Prima pagină » Cine poate participa la Programul Kogalniceanu?

Cine poate participa la Programul Kogalniceanu?

Programul este destinat intreprinderilor mici si mijlocii care solicita finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) nu sunt in dificultate, in sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate;

b)    in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva sa, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata;

c)    nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutia de credit partenera;

d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro sau 100.000 euro pentru transport rutier;

e)    nu figureaza cu credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);

f)    nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.);

g)    nu s-a instituit procedura judiciara a insolventei;

h) prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40% din valoarea creditului;

i) are minim 2 ani de activitate consecutivi in domeniul in care isi desfasoara activitatea.

Scroll to Top