Prima pagină » Ce documente se întocmesc în contabilitatea primară?

Ce documente se întocmesc în contabilitatea primară?

O persoană responsabilă de contabilitatea unei societăți trebuie să se ocupe de o mulțime de documente contabile primare. Unele dintre actele justificative sunt notele de intrare-recepție (NIR), care evidențiază încărcarea mărfurilor, materialelor și materiilor prime în gestiune și presupun recepția bunurilor pentru care se face aprovizionarea.

Dacă se lucrează într-un program de contabilitate primară, NIR-urile sunt generate automat la înregistrarea facturii de achiziție. În categoria documentelor contabile primare importante intră și registrele de casă, formulare ce se completează zilnic cu toate încasările și plățile ce au loc prin casierie, dar și dispozițiile de plată în baza cărora au loc plăți ori cele de încasări în numerar, dacă nu există alte documente doveditoare.

În plus față de aceste documente contabile primare, se întocmesc și state de salarii. Pe baza lor se calculează plățile angajaților,contribuțiile și sumele înregistrate în contabilitate și pontajele, care cuprind numărul de ore lucrate zilnic de fiecare persoană în parte.

De asemenea, un contabil primar întocmește, atunci când este necesar, și deconturi de cheltuieli. Aceste documente ajută la stabilirea diferențelor de primit, de restituit ori de act pentru decontarea unor deplasări. În sfera contabilității primare intră și chitanțele, cecurile, foile de vărsăminte și facturile emise către clienți.

Scroll to Top