Prima pagină » Ce entități sunt obligate să își conducă și organizeze propria contabilitate?

Ce entități sunt obligate să își conducă și organizeze propria contabilitate?

Legea Contabilității precizează o serie de entități care au obligația să-și ”țină” contabilitatea, bineînțeles în funcție de specificul fiecăreia în parte. În această categorie sunt incluse:

  • Societățile comerciale
  • Societățile/companiile naționale
  • Regiile autonome
  • Instituțiile naționale de cercetare-dezvoltare
  • Societățile cooperatiste
  • Instituțiile publice
  • Asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial
  • Persoanele fizice care desfășoară activități ce produc venituri

Conform legii, au obligația de a-și conduce și organiza propria contabilitate subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparțin entităților menționate, care au sediul sau domiciliul în țara noastră, precum și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul ori domiciliul în străinătate.

De regulă, aceste entități își organizează și conduc contabilitatea în compartimente distincte, conduse de către un contabil-șef, director economic sau altă persoană împuternicită în acest scop. Angajații ce dețin astfel de poziții trebuie să aibă studii economice și să răspundă de conducerea și organizarea contabilității.

De asemenea, activitatea contabilă poate fi organizată și condusă pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu persoane fizice ori juridice autorizate. Există și excepții, respectiv în firmele care nu au personal calificat, nu au contracte cu alte persoane și înregistrează o cifră de afaceri anuală până la echivalentul în lei a 50.000 de euro. În aceste situații, răspunderea pentru ținerea contabilității îi revine administratorului ori persoanei care gestionează respectiva unitate.

Activitatea de contabilitate primară este extrem de importantă pentru orice instituție sau societate comercială, indiferent de mărimea ei. Fără întocmirea unor documente contabile primare este imposibilă realizarea operațiunilor financiare de orice fel. Conducerea și organizarea activității contabile este o obligație stabilită prin lege, însă în același timp, ea îi ajută pe antreprenori să înțeleagă direcția în care le merg afacerile și cât de eficient sunt folosite resursele companiei.

Scroll to Top