Prima pagină » Ce este bilanțul contabil?

Ce este bilanțul contabil?

Procedeu de bază în contabilitate, bilanțul contabil este un document de sinteză care reflectă în expresie valorică, într-un anumit moment, echilibrul dintre bunurile economice ale unei companii și sursele de finanțare ale acestora. După unele opinii, termenul de „bilanț” provine de la cuvântul italienesc „bilancia” (cântar), care, la rândul său, se trage din latinescul „bilanx”- „cu două talere”.

În forma sa cea mai simplă, bilanțul contabil al unei firme se prezintă ca un tabel compus din două părți, respectiv partea stângă denumită activ și partea dreaptă ce poartă denumirea de pasiv.

În componența sa intră:

  • Capitalul propriu al firmei (acțiuni comune/rezultat raportat)
  • Activele (circulante/imobilizate)
  • Pasivele (curente/pe termen lung).

Relația dintre aceste trei elemente este întotdeauna balansată, întrucât e prezentată aceeași masă de mijloace. Asta înseamnă că valoarea activului este egală cu suma pasivului și capitalului propriu.

Activ = Pasiv (Datorii) + Capitaluri proprii

Când vorbim de bilanțul contabil, definiția cea mai simplă este aceea că documentul arată, de fapt, cum se finanțează o entitate. Rolul său este de a reda o imagine completă, în formă sintetică și valorică, asupra tuturor unităților patrimoniale, situației financiare și rezultatelor obținute de o societate.

În funcție de toate aceste date prezentate în bilanț, firmele își pot gestiona resursele și pot face previziuni cu privire la evoluția bugetului. Pe scurt, acest raport te ajută să te orientezi mai bine cum îți poți crește profitul.

Scroll to Top