Prima pagină » Tipuri de bilanț contabil

Tipuri de bilanț contabil

Atunci când vor să întocmească un bilanț contabil, firmele trebuie să ia în considerare că există mai multe tipuri de bilanțuri. Acestea pot fi clasificate ținând cont de următoarele criterii:

1. Statutul juridic al întreprinderii

  • Bilanț contabil inițial – este bilanțul de deschidere, care se întocmește la înființarea societății,
  • Bilanț contabil curent – se realizează pe măsură ce firma își desfășoară activitatea, la termenele stabilite prin lege,
  • Bilanț contabil final – poate fi întocmit în momentul în care compania își încetează sau lichidează activitatea.

2. Perioada de întocmire a documentului

  • Bilanț contabil trimestrial – se întocmește la fiecare 3 luni,
  • Bilanț contabil anual – la finalul anului.

3. Aria de cuprindere

  • Bilanț contabil primar – este realizat la nivelul întreprinderii,
  • Bilanț contabil centralizat – poate fi întocmit pentru a generaliza informațiile despre mai multe firme (părți legate),
  • Bilanț contabil consolidat – se întocmește fie la nivel de ramură, fie la nivelul economiei naționale în ansamblu.
Scroll to Top