Prima pagină » Ce se întâmplă cu contribuțiile la încetarea relațiilor contractuale cu angajatorul

Ce se întâmplă cu contribuțiile la încetarea relațiilor contractuale cu angajatorul

La încetarea relațiilor contractuale cu angajatorul, participantul poate să opteze pentru: 

• transferul valorii activului personal la unul sau mai multe fonduri de pensii ocupaționale și/sau facultative; 

• păstrarea calității de participant, urmând a cumula activele personale la momentul deschiderii dreptului la pensie. 

 

În ce condiții poate fi încasată pensia ocupațională?

Dreptul la pensia ocupațională se deschide, la cererea participantului, astfel:

• în condițiile prevăzute de schemă și prospect și în conformitate cu legislația privind plata pensiilor private;

sau

• începând cu data împlinirii vârstei standard de pensionare (prevăzută de sistemul public de pensii, respectiv cu data împlinirii vârstei de pensionare reglementată de alte acte normative, în raport cu categoria profesională din care face parte, după caz).

Scroll to Top