Prima pagină » Cine poate beneficia de pensia ocupațională?

Cine poate beneficia de pensia ocupațională?

Calitatea de participant la un fond de pensii ocupaționale poate fi dobândită de către:

• angajatul, funcționarul public sau persoana autorizată să desfășoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, membrul unei societăți cooperative, precum și altă persoană care realizează venituri asimilate salariilor, venituri din activități profesionale sau agricole;

• persoana pentru care se plătesc, în baza unor contracte de mandat sau contracte de management, contribuții la un fond de pensii ocupaționale;

• persoana care acționează ca propriul său angajator, exercită o activitate independentă sau orice asocieri între acestea și care a semnat un contract de administrare cu un administrator de fonduri de pensii ocupaționale. 

Angajatul poate contribui în nume propriu 

Suplimentar față de contribuția plătită de angajatorul său, un participant poate contribui în nume propriu la fondul de pensii ocupaționale, contribuția acestuia fiind stabilită prin actul individual de aderare. Nivelul contribuției proprii a unui participant poate fi de maximum o treime din veniturile sale salariale brute lunare sau din veniturile asimilate acestora fără a depăși, împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea, jumătate din salariile nete lunare, respectiv din veniturile asimilate. Contribuția poate fi împărțită între angajat și angajator potrivit prevederilor stabilite de schemă și actul individual de aderare.

Angajatorul reprezintă participanții la fond în relația cu administratorul. Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de către angajator pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului. Angajatorul reține atât contribuțiile proprii, cât și contribuțiile angajaților săi care au calitatea de participant la un fond și le virează odată cu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii.

Drepturile și obligațiile participanților la un fond se stabilesc conform prospectului. Angajatorul poate stabili cuantumuri diferențiate de contribuție proprie pentru angajații săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale, dar nu poate condiționa încheierea unor relații contractuale cu o persoană de obligarea acesteia de a contribui în nume propriu la un fond.

Participanții pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuțiile proprii la un fond, înștiințând în scris administratorul și angajatorul cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contribuțiilor.

Scroll to Top