Prima pagină » Ce trebuie să conțină un bilanț contabil?

Ce trebuie să conțină un bilanț contabil?

Elementele de activ și cele de pasiv se grupează ținând cont de o structură bine determinată a bilanțului. Un astfel de raport contabil trebuie să includă activele circulante, pasivele curente, activele pe termen lung, pasivele pe termen lung și capitalul propriu.

Acestea sunt cele cinci capitole ale bilanțului contabil.Componentele de activ se grupează în funcție de perioada de timp în care sunt utilizate, în sensul creșterii termenului de folosire, iar elementele de pasiv luând în considerare dependența de gradul de exigibilitate, în sensul descreșterii acestuia.

La rândul său, capitolele unui bilanț contabil firme se divizează în subcapitole: de exemplu, datoriile pe termen scurt se împart în datorii financiare pe termen lung și datorii pe termen lung calculate. Totodată, fiecare subcapitol include anumite posturi: subcapitolul de mijloace bănești conține posturile casă, cont curent în valută națională, cont valutar și alte mijloace bănești.

Acest tip de grupare a componentelor de activ și pasiv din bilanțul contabil al unei firme permite calcularea facilă a indicatorilor care oferă informații utile pentru analiza financiară a firmei.

Scroll to Top