Prima pagină » Determinarea profitului impozabil

Determinarea profitului impozabil

Profitul impozabil se determina ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile. Din valoarea obtinuta se scade si pierderea fiscala ramasa de recuperat din anii precedenti, conform prevederilor legale.

Veniturile reprezinta sumele incasate sau de incasat si includ:

 • veniturile din exploatare, respectiv venituri din vanzarea produselor, lucrarilor executate si serviciile prestate, din productia stocata, din productia de imobilizari, din subventii de exploatare, precum si alte venituri din exploatarea curenta; veniturile financiare, respectiv venituri din participatii, din alte imobilizari financiare, din creante imobilizate, din titluri de plasament, din diferente de curs valutar, din dobanzi, din sconturi obtinute, creante imobilizate si alte venituri financiare; veniturile exceptionale, respectiv venituri din operatiuni de exploatare, din operatiuni de capital si alte venituri exceptionale.

La stabilirea profitului impozabil se vor lua in calcul numai cheltuielile care concura direct la realizarea veniturilor si care se regasesc in costul produselor si serviciilor, in conditiile si limitele prevazute de legislatia in vigoare.

Cheltuielile reprezinta sumele platite sau de platit, dupa natura lor, care sunt aferente realizarii veniturilor. In cadrul cheltuielilor deductibile se includ: cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu taxele si varsamintele asimilate, cheltuieli cu amortizarea capitalului imobilizat, cheltuieli cu primele de asigurare, alte cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli financiare; cheltuieli exceptionale, respectiv cheltuielile privind operatiunile de capital si cele privind operatiunile de gestiune.

Veniturile neimpozabile reprezinta veniturile care nu sunt rezultate direct din activitatea contribuabilului si care vin sa acopere cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor, cum sunt: rambursarile din impozit pe profit platit in perioadele anterioare, restituirea unor majorari de intarziere, partea din veniturile din asigurare care depaseste valoarea neamortizata a activelor asigurate, venituri din anularea de provizioane.

Tot in aceasta categorie mai intra:

 • dividendele primite de catre o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica, romana sau straina;
 • diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se detin participatiile;
 • veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat;
 • rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea sau recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.

Cheltuielile nedeductibile sunt:

 • cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti, precum si impozitele platite in strainatate;
 • amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile datorate catre autoritatile romane sau straine;
 • cheltuielile de protocol care depasesc limita legala aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol, inregistrate in contabilitatea proprie;
 • cheltuielile cu diurna care depasesc limitele legale stabilite pentru institutiile publice;
 • sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limita legala, cu exceptia celor create de banci in limita a 2 % din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva, a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create in limita a 5 % din profitul contabil anual;
 • sumele pentru constituirea provizioanelor peste limitele legale;
 • sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetare anuale;
 • cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, precum si pentru activele corporale pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor cheltuieli, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor, altele decat cele din productie proprie, taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor ce depasesc limitele prevazute de lege;
 • cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si necorporale ale contribuabilului, inclusiv asigurarile de viata ale personalului angajat;
 • orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, inclusiv dobanzile platite in cazul contractelor civile, in situatia in care nu sunt impozitate la persoana fizica;
 • sumele angajate la nivelul contractului de asociere in participatiune in favoarea partenerului contractual, sub forma unor sume fixe sau cote procentuale raportate la venit, altele decat cele rezultate pe baza decontului intocmit;
 • cheltuieli inregistrate in contabilitate pe baza unor documente care nu indeplinesc conditiile de document justificativ;
 • cheltuielile inregistrate de societatile agricole pentru dreptul de folosinta a terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia;
 • cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limitele legale;
 • cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor, altele decat cele acordate de banci si de alte persoane juridice autorizate, care depasesc dobanzile active ale bancilor, comunicate de BNR;
 • cheltuieli le cu serviciile, inclusiv de management sau consultanta, in situatia in care nu sunt justificate de un contract scris;
 • cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare ale titlurilor de participare, inregistrate la societatea la care se detin participatiile, cu exceptia celor determinate de vanzarea – cumpararea acestora.

Profitul impozabil se calculeaza si se evidentiaza lunar, cumulat de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat pentru luna in curs se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului si impozitul pe profit datorat pentru luna precedenta.

Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impunere pe profit se pot recupera din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani. 

Contribuabilii care au incasat printr-un cont bancar din Romania venituri in valuta din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie precum si din prestari de servicii externe platesc o cota redusa de impozit de 5 % pentru partea din profitul impozabil care corespunde acestor venituri in volumul total al veniturilor. Reducerea se calculeaza lunar, iar sumele aferente acesteia se repartizeaza ca surse proprii de finantare. Incepand cu anul 2004, intentia executivului este de a renunta la aceasta parghie fiscala de stimulare a exportului cu influenta directa asupra balantei de plati externe a Romaniei.

Tot cu titlul de exemplu de eficienta al parghiilor fiscale sunt si prevederile Ordonantei nr. 24 din 26 iulie 2001 privind impunerea microintreprinderilor. Astfel, sunt obligate la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obtinute din orice sursa persoanele juridice, denumite in acest caz microintreprinderi, care indeplinesc cumulativ, la data de 31 decembrie anul precedent, urmatoarele conditii:

 • sunt producatoare de bunuri materiale, presteaza servicii sau/si desfasoara activitate de comert;
 • au pana la 9 salariati;
 • au realizat venituri reprezentand echivalentul in lei de pana la 100.000 euro inclusiv;
 • au capital privat

In acest caz, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5% asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obtinute din orice sursa, respectiv asupra veniturilor inscrise in contul de profit si pierderi pentru microintreprinderi.

Scroll to Top