Prima pagină » Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit:

Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit:

  • trezoreria statului, pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei;
  • institutiile publice, pentru fondurile publice constituite potrivit Legii nr. 500/2000 privind finantele publice;
  • unitatile economice fara personalitate juridica ale organizatiilor de nevazatori, de invalizi si ale asociatiilor persoanelor cu handicap;
  • fundatiile testamentare (subiect de drept infiintat de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau comunitar);
  • cooperativele care functioneaza ca unitati protejate, special organizate potrivit legii;
  • unitatile apartinand cultelor religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult;
  • institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, potrivit legii in anumite cazuri;
  • asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice, pentru veniturile obtinute din activitati economice, care sunt utilizate pentru imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

Daca persoanele juridice fara scop lucrativ desfasoara activitati economice in scopul obtinerii de profit atunci, pentru veniturile din aceste activitati datoreaza impozit pe profit.

Cotele de impunere

Pentru contribuabilii care datoreaza impozit pe profit, cota de impozit care se aplica asupra profitului impozabil este de 25 %. Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte, a cluburilor de noapte si a cazinourilor platesc o cota aditionala de 28% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al veniturilor. Aceasta cota aditionala de impozit o platesc si persoanele fizice sau juridice pentru veniturile proprii de aceiasi natura realizate in baza contractelor de asociere in participatiune. In cazul Bancii Nationale a Romaniei, cota de impozit pe profit este de 80% si se aplica asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva. 

Obligatia retinerii si virarii impozitului pe profit revine societatii comerciale o data cu inregistrarea la Registrul Comertului a modificarilor respective. Anul fiscal al fiecarui contribuabil este anul calendaristic, iar pentru contribuabilii care se infiinteaza, se reorganizeaza prin divizare, comasare, fuziune sau se lichideaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a functionat.

Scroll to Top