Prima pagină » Controlul fiscal

Controlul fiscal

Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului pe dividende, precum si a majorarilor de intarziere aferente, se efectueaza de catre aparatul fiscal din subordinea directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

In vederea determinarii obligatiilor fiscale, organele fiscale au dreptul de a controla operatiunile care au ca scop evitarea sau diminuarea platii impozitului pe dividende, precum si a retine extrase sau fotocopii ale documentelor care pot constitui dovezi in determinarea obligatiei fiscale.

Impozitul pe dividende si majorarile de intarziere care nu au fost platite in termenul si in conditiile prevazute sunt recuperate conform legii, prin executare silita.

In cazul unei cereri pentru restituirea unei parti din impozitul pe dividende achitat peste suma datorata depusa in termenul stabilit, aparatul fiscal de specialitate va putea compensa suma acelei plati, asa cum a fost determinata de acesta, cu alte obligatii fiscale ale persoanei juridice care a facut plata peste nivelul impozitului pe dividende datorat sau vor restitui pe baza de solicitare, in lipsa altor datorii scadente, sumele platite in plus.

Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitului pe dividende este de 5 ani de la data la care a expirat termenul prevazut initial. Cererile pentru compensarea sau restituirea impozitului pe dividende platit in plus peste suma datorata nu pot fi facute dupa 5 ani de la expirarea termenului la care contribuabilul era indreptatit sa ceara restituirea.

In sistemul fiscal din Romania, impozitul pe dividende, ca si cel pe dobanzi sunt considerate impozite finale.

Secretul fiscal

In orice sistem fiscal, secretul fiscal este serios tratat, acordandu-i-se importanta cuvenita, dar fara a impiedica procesul de transparenta care devine o necesitate.

Functionarii publici din cadrul unitatilor fiscale, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin, urmare exercitarii atributiilor de serviciu. Informatiile referitoare la o persoana fizica sau juridica in legatura cu dividendele si impozitul pe dividende pot fi transmise numai:

  • altor autoritati cu atributii fiscale, in scopul realizarii unor obligatii ce decurg din aplicarea unei legi fiscale;
  • autoritatilor fiscale ale altei tari in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri;
  • autoritatilor judiciare competente potrivit legii. Persoana care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite. Informatia referitoare la o persoana fizica sau juridica constituie secret profesional si poate fi transmisa si unei alte persoane fizice sau juridice numai cu consimtamantul scris al acesteia.
Scroll to Top