Prima pagină » Plata impozitului

Plata impozitului

Impozitul se retine de la asociati sau actionari odata cu plata efectiva a dividendelor, moment care reprezinta si termenul de plata a impozitului. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor, dupa caz, pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata as impozitului pe dividende este pana la 31 decembrie a anului respectiv.

Plata impozitului pe dividende se face in lei. In situatiile in care plata dividendelor se face in valuta, impozitul, majorarile de intarziere, cat si amenzile reglementate de lege, se vireaza in lei proveniti din schimb valutar la cursul in vigoare la data efectuarii platii. Obligatiile fiscale reglementate sunt venituri ale bugetului de stat.

In cazul in care impozitul pe dividende nu este platit la termen, persoana juridica este obligata la plata majorarilor de intarziere incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului de plata si cu data platii efective a impozitului.

Cota majorarii de intarziere aplicata va fi cea prevazuta de legislatia referitoare la calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.

Scroll to Top