Prima pagină » Impozitul pe dividende

Impozitul pe dividende

Cota-parte din profitul obtinut de societatile comerciale ce se va plati fiecarui actionar sau asociat constituie, conform Legii privind societatile comerciale, dividend. Termenul de dividend reprezinta orice distribuire, in bani sau in natura, in favoarea actionarilor sau asociatilor, din profitul stabilit pe baza bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, proportional cu cota de participare la capitalul social.

Impozitul este datorat de asociatii sau actionarii societatilor comerciale beneficiari de dividende. Subiectii impunerii pot fi atat persoane fizice, cat si persoane juridice, romane sau straine, indiferent de provenienta si natura capitalului social al societatilor comerciale distribuitoare a dividendelor.

Baza impozabila

Impozitul se calculeaza in raport cu suma totala pe care o reprezinta dividendele cuvenite fiecarui subiect al impunerii. Marimea dividendelor este dependenta de volumul profitului net total si de cota de participare la capitalul social al subiectului impunerii.

In cazul dividendelor in natura, evaluarea produselor acordate ca plata in natura se face la pretul de vanzare practicat de unitate pentru produsele din productia proprie sau la pretul de achizitie pentru alte produse, iar in cazul serviciilor, pe baza tarifelor pentru aceste servicii. Preturile tarifare sunt cele practicate la data efectuarii platii in natura.

La societatile cu capital integral sau majoritar de stat, dividendele ce urmeaza a fi supuse impozitarii se determina prin deducerea, din profitul ramas dupa plata impozitului pe profit, a fondului de participare a salariatilor la profit, in cota de 10%, a cotei de participare a managerului la profitul net, precum si a sumelor pentru constituirea resurselor proprii de finantare, in proportie de pana la 50 %. La stabilirea acestor limite s-a urmarit combaterea tendintei societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de a repartiza in totalitate profitul pentru premierea personalului sau constituirea fondurilor mentionate, iar a societatilor cu capital majoritar privat de a repartiza profitul in intregime pentru dividende.

Cota de impunere

Actul normativ care reglementeaza din punct de vedere juridic regimul dividendelor (Legea privind codul fiscal) stabileste procentul de 10 % din suma dividendelor brute platite actionarilor sau asociatilor drept cota de impunere. Nivelul cotei de impunere este redus in raport cu cel practicat in alte tari, urmarindu-se stimularea privatizarii, la stabilirea lui avandu-se in vedere practica conventionala internationala a Romaniei (in multe din cele peste 50 de conventii pentru evitarea dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state s-a prevazut impozitarea la sursa a dividendelor).

Intentia executivului de a introduce in impozitul pe venitul global veniturile din dividende in perioada urmatoare, este greu acceptata de mediul de afaceri din Romania.

Platitorul impozitului

Platitorul impozitului pe dividende nu este subiectul impunerii, ci o alta persoana. Astfel, dividendele fiind supuse impozitarii prin procedeul retinerii la sursa, obligatia calcularii, retinerii si varsarii impozitului pe dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati.

Scroll to Top