Prima pagină » Impozitul pe profit

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit ramane unul dintre cel mai disputate impozite deoarece apare ca fiind dezavantajos, prin faptul ca este un impozit care influenteaza comportamentul investitorilor. Pe de alta parte, dezavantajul se manifesta si datorita faptului ca este prezentat intotdeauna ca daunator capacitatii de investire si reinvestire ca urmare, exista opinii care sustin reducerea sau suprimarea acestui impozit.

Totusi, impozitul pe profit reprezinta o sursa certa de alimentare cu venituri a bugetului de stat si al bugetelor unitatilor administrativ teritoriale.

Dupa 1990, reglementarile legale privind impozitul pe profit au aparut si s-au modificat constant. O evolutie a acestor acte normative este: Ordonanta Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 83/1997, nr. 92/1997, nr. 40/1998, nr. 73/1998, nr.106/1998 nr. 249/1998, nr. 47/1999, nr. 127/1999, nr.217/1999, Hotararea nr. 402/2000 pentru aprobarea instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, precum si alte legi specifice care prevad reglementari specifice in domeniul impozitului pe profit. Incepand cu 1 ianuarie 2004 actul normativ de baza este Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal.

Contribuabilii obligati sa plateasca impozit pe profit sunt:

Persoane juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatate. Fac parte din aceasta grupa regiile autonome, companiile nationale, societati nationale, societati comerciale (indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate) inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu capital integral strain, societati agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, structurile cooperatiste, institutiile financiare si de credit, fundatiile, asociatiile, precum si orice entitate care are statutul legal de persoana juridica romana; si realizeaza profit;

Persoane juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu. In acest sens, persoanele juridice straine devin subiect al impunerii atunci cand isi desfasoara activitatea, integral sau partial, prin intermediul unui sediu permanent autorizat sa functioneze in Romania, numai dupa inmatricularea acestuia la Registrul Comertului si dupa inregistrarea la organele fiscale teritoriale conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;

Persoanele juridice si fizice straine care desfasoara activitati in Romania ca partener intr-o asociere ce nu da nastere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfasurata in Romania;

Asocierile dintre persoanele fizice romane si persoanele juridice romane care nu dau nastere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate in Romania cat si in strainatate. In acest caz, impozitul datorat se calculeaza, se retine si se vireaza de catre persoane juridica;

Institutiile publice, pentru veniturile extrabugetare din activitati economice desfasurate in conditiile legii. Veniturile bugetelor institutiilor publice, finantate total sau partial din venituri extrabugetare provin din taxe, chirii, manifestari culturale, valorificari de produse din activitati proprii, concursuri artistice, publicatii, impresariat, exploatarea filmelor, prestatii editoriale, consultatii si servicii medicale, studii, proiecte, prestari servicii, lucrari si exploatari ale unor bunuri pe care le au in administrare si altele de aceasta natura.

Scroll to Top